"Årets kyrkbåtsroddare" genom åren

Priset Årets kyrkbåtsroddare delas ut till någon eller några (dock ej styrelsemedlemmar) som gjort förtjänstfulla insatser för föreningen. Priset delas ut de år då förslag på person(er) kommit in till styrelsen. De som får priset får också livslångt medlemskap. Priset delas ut på föreningens årsmöte. I priset ingår ett diplom och en vacker kniv tillverkad av Bernt Sanna.

2014 Sune Hall & Karl-Eric Setterbrant
2013 Pär Eriksson
2011 Karin Ekberg

2008 Anita o Nils Dahrén

2005 Anders Ringård

2004 Karin Svensson

2003 Leif Svärd

2002 Anders Lundin

2001 Inge Zetterström

2000 Birger Dahrén

1998 Ingemar Dahrén

1997 Ove "Sibirien" Andersson

1996 Erik Westberg

1995 Lasse Forslund

Bernt Sanna har tillverkat minnesgåvan som delas ut till Årets kyrkbåtsroddare.