Välkommen att bli medlem!

Alla kan bli medlemmar i roddföreningen. Ett medlemsskap innebär att man kan ro hela säsongen i samband med föreningens utflyktsrodder, motionsrodder och andra aktiviteter.

 

Medlemsskapet är gratis för alla barn upp till 13 år. För ungdomar 13-20 år är årsavgiften för närvarande 20 kr. För vuxna 20 år och äldre är avgiften 40 kr.

 

Du blir medlem genom att betala in avgiften på postgirokonto 4016865-0

Skriv namn och adress när du betalar in avgiften. Om du betalar in för flera personer ska du ange namn på var och en samt ålder på barn och ungdomar.

 

Du kan också lösa medlemskort av styrman när du ska ut på en rodd.

 

Vi skickar ut medlemskort endast i samband med utskick av verksamhetsberättelsen i slutet av året.

Medlemskortet! Klicka på bilden för förstoring.