Arbrå Kyrkbåtsroddares verksamhetsberättelse 2016.
 

Årets roddsäsong startade 30 april och avslutades 7 september. Motionsrodd söndagar kl.18 och utflyktsrodd onsdagar i juli kl. 18.30 har varit stående inslag i verksamheten.  Lyskvällsrodden sista helgen i augusti bjöd på storm och fick därför senareläggas. Sommaren bjöd på dagsturer på både Marmen och Norrdellen. Årets semesterrodd blev lyckad för det roddarlag som under några dar deltog i S:t Annans skärgård i Östergötland.
Vacker, vild natur på öarna och god gemenskap var behållningen.
 
Antalet uthyrningsrodder har legat intakt. 60% har varit ungdomsrodder.
 
Två pontonbryggor 2,4x8 m har byggts och ersatt de gamla tunnbryggorna.
 
Det treåriga kyrkbåtsbygget har fått löften om bidrag på 115000 kr.
 
Laxen deltog i en kommande film, ”Draug”, där ett antal scener togs på Kyrksjön.
 
Till Årets kyrkbåtsroddare utsågs Karin Jonsson, styrman och inspiratör.
 
Ett tack till er alla som engagerar er i föreningens verksamhet.
 
Alla medlemmar tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2017.
 
Styrelsen
Ordförande: Lasse Feldtblad
Sekreterare: Ulla Kilström
Kassör: Veronica Broren
Ledamöter: Jan-Åke Modig och Felix Göb
 
Välkommen på årsmötet måndagen 10 april  2017 kl. 19 på Sockenstugan i Arbrå!