Arbrå kyrbåtsroddares verksamhetsberättelse 2012

Även om många tycker att sommarens väder varit sisådär, så har ingen rodd behövt ställas in på grund av vädret. Våra reklamskyltar på trädet vid 83:an har också bidragit till ett ökat intresse för rodden.
Höghammarskolan, Nyhamre, Västansjö, Torsberg, Arbrå o Vallsta skola har haft elever som provat på. De som kan samarbeta vid årorna i båten klarar säkert detta också i andra sammanhang.
Årets rodder inleddes söndagen 13 maj kl. 18 med de flitiga motionärerna som sedan höll på långt in i september och avslutade med en rodd till Nor där Karin Jonsson visade det gamla sågverket. Tillsammans med utflyktsrodderna på onsdagar under sommaren har det funnits möjligheter att aktivera sig vid ett trettiotal tillfällen. Rodd är en allsidig motionsform, faktiskt en av de bästa tillsammans med simning och längdskidåkning.
En brygga ligger numera i Olmatsviken, vilket är mycket praktiskt då de flesta av Stiftsgårdens rodder utgår därifrån. Däremot saknades i år brygga vid Arbrå kyrka och vi har bett kyrkorådet om lov att få lägga dit en till nästa säsong.
En Kyrkbåtsfest anordnades 3 juni vid båthuset. Besökare bjöds på grillkorv, fika och hembakat.
I Siljansrodden 23-27 juli som Dellarna anordnade deltog 7 st från vår förening.
Laxengänget har gjort studiebesök till Fjäderholmarna i Stockholm för att skaffa erfarenhet hur mastfoten till Laxen ska konstrueras.
En rodd med kineser från Bollnäs vänort i Kina började med att de tog på sig vikingaskjortor och hjälmar. När de fått varsitt svärd ( plast) anföll de sin stackars styrman under stor munterhet. Kanske hade de missförstått ordet vänort....
Det var första gången det varit 14 olika takter i båten samtidigt. Några hade svårt att inse att årbladet skall hållas lodrätt. Till slut satte sig borgmästaren framför roddarna och började gestikulera vilt och då blev det lite ordning i båten. Puh!
Till Årets kyrkbåtsroddare utsågs Karin Ekberg för sitt förtjänstfulla arbete med hemsidan.
Medlemsavgiften för 2012 är oförändrad 40 kr för vuxen och 20 kr för ungdom 13-19 år. Den insätts på Arbrå Kyrkbåtsroddares Postgiro 4016865-0. Skicka gärna också in er mejladress till info@arbrakyrkbatsroddare.se , så får ni fortlöpande information.
Ett tack till alla som engagerar sig i föreningens verksamhet. Ett särskilt tack till Pär Höglund som varit föreningens kassör sedan starten 1994 och nu överlåter den posten till Veronica Broren, som hälsas välkommen till ett viktigt uppdrag.
Alla medlemmar tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Styrelsen/ Lasse Feldtblad
Välkommen på årsmötet måndagen 8 april kl. 19 på Sockenstugan i Arbrå.

Arbrå kyrbåtsroddares verksamhetsberättelse 2010

Sedan starten 1995 kan vi, inte utan en viss stolthet, konstatera, att vi idag med fyra kyrkbåtar är Sveriges största kyrkbåtsförening med en ungdomsverksamhet, såväl lokal som nationell, som är särklassig i Sverige vad gäller kyrkbåtsrodd. Och mycket uppskattad.

Under 2011 har vi i sex av tio rodder haft ungdomar i båtarna. Vår satsning på ungdomsverksamheten har utvecklats på ett glädjande sätt och fördelningen är ganska jämn mellan skol- och konfirmandrodder. Flera av konfirmanderna från tidigare år på Stiftsgården är idag ledare och bokar naturligtvis båtar, gärna för sena kvällsrodder i månsken.

Årets premiärrodd gick 10 maj med pilgrimer i Undersvik och på sista rodden

24 september provade Arbrås Alpina ungdomar att ta sig upp i Stenbackaån.

Motionsrodden har legat på söndagar kl. 18. Den avslutades med att Jan-Åke förevisade Arbrå kraftverk, med en gemensam pizzakväll efteråt. Utflyktsrodden under onsdagar i juli leddes av Felix Göb och gav flera nya medlemmar. Under artistrodden till Orhalla bad huvudstjärnan Peter Karlsson att få ro och visade talanger även på detta område. Han fick därför vikinganamnet Peter Urstarke. vilket roade honom mycket.

Samarbete med Destination Järvsö och Järvsöbröllop innebär att vi nu kan erbjuda rodd i Ljusnan såväl i Arbrå, Vallsta, Undersvik som Järvsö. På lyskvällen lördagen 27 augusti ledde våra styrmän en brudrodd med våra fyra båtar från Järvsö kyrka till Säljesta, där bröllopsgästerna i både högklackat och smoking satte sig bakom årorna. På kvällen efter avslutad rodd bogserades båtarna ner till Vallsta och möttes av tusen marschaller som lyste upp Orbaden och Änga. Magnifikt.

Jan-Åke Modig ledde rodden under Kyrkbåtens dag, då hembygdsföreningens gamla kyrkbåt "Suggan" presenterades. Ett femtiotal personer njöt av kolbullar och föredrag.

En båt med kapell har större delen av sommaren legat i Olmatsviken i Undersvik med tanke på att Stiftsgården som är vår största uppdragsgivare förlägger flera av sina rodder dit. Styrelsen har bestämt att kapell ska införskaffas även till en av båtarna som ligger i Vallsta för att göra sig mer oberoende av vädret.

Medlemsavgiften för 2011 är oförändrad 40 kr för vuxen och 20 kr för ungdom 13-19 år.

Skicka gärna in ett mejl till info@arbrakyrkbatsroddare.se , så får ni fortlöpande information.

Ett varmt tack till alla som bidrar till verksamheten i vår förening.

Alla medlemmar tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Styrelsen/ Lasse Feldtblad

Välkommen på årsmötet måndagen 2 april kl.19 på Sockenstugan i Arbrå.

Detta händer 2012: Långrodd Orsa-Insjön vecka 30.

För info och anmälan gå in på vår hemsida.

 

 

Detta år gav en rekordtidig sjösättning 26 april med första rodd 28 april. Både strandis och snö låg kvar. Sista rodd gick 7 oktober med klar himmel och vackra höstfärger.

 

Det hade varit väldigt fint att få eskortera kungaslupen från Galärvarvet till Logårdstrappan med våra sex kyrkbåtar som vi erbjöd Hovet. Håkan Pettersson, H.M.K. stabschef och bröllopssamordnare, som för övrigt var tillmötesgående att prata med, och som lyckades med det minutschema som han ansvarade för, svarade på följande sätt:

Varmt tack för brev med förslag om kyrkbåtsrodd i samband med Kronprinsessans bröllop, men tyvärr blir det inte aktuellt med kyrkbåtsrodd i samband med bröllopet.”

Men kanske nästa gång……..

 

Några av säsongens rodder:

 

14 juli får Arbrå Kyrkokör besök av en spansk kör. Vid båthuset frågar några efter toalett och upplyses om att det är ”servicio naturales” i buskarna. 70 personer ger full hals i båtarna, landar vid Orhalls brygga och går på vikingafest i Orhall.

 

20-23 juli ror Delsbo-Arbrå i Stockholms skärgård. 14 deltar från vår förening med Fålen.

 

26 juli ror en grupp konfirmander med start från Undersvik kl.19. Mål är Arbrå kyrka som nås kl.23 i fullmånens sken. De övernattar i kyrkan.

 

Lördag 28 aug ror vi på lyskvällen till Orhallascenen i Simeå, där vi grillar korv o hamburgare. Hemrodd i sen skymning med 300 marschaller som lyser upp Orbadenstranden.

 

14 sept ror 60 pilgrimer från Karsjö till Undersvik. En ihållande motvind ger insikt om samarbetets betydelse för personalen från Uppsala stift.

 

Om allt detta och mycket mera kan ni läsa på vår hemsida www.arbrakyrkbatsroddare.se.

Tack vare vår utmärkta webbredaktör Karin Ekberg uppdateras sidan så fort något är på gång. Sidan har besökts vid över 2000 tillfällen i sommar.

 

Under hösten lade vi ny takklädsel på vikingahuset Orhall. En välbehövlig slipning av samtliga åror efter 15 års användning gjordes också efter roddsäsongens slut.

Orhallarodden ställdes in i år, då arrangören Kulturevent gick i konkurs. Ny arrangör är Anders Callmyr, så vi hoppas på Orhallarodd 2011.

 

Medlemsavgiften för 2011 är oförändrad 40 kr för vuxen och 20 kr för ungdom 13-19 år.

 

Ett varmt tack till alla som bidrar till verksamheten i vår förening.

Alla medlemmar tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

 

Lasse Feldtblad

Som nås med SMS på 072-2245732 eller lasse.feldtblad@gmail.com

 

Välkommen på årsmötet måndagen 4 april kl.19 på Sockenstugan i Arbrå.

Arbrå kyrkbåtsroddares verksamhetsberättelse 2009

 

Ungdomsrodden fortsätter att dominera vår verksamhet. Vårt eget ungdomslag, som sedan flera år har Anders Lundin som ledare, lär sig i fostran till roddare att lagarbete innebär  ömsesidig respekt, uppmärksamhet och disciplin. Den goda gemenskapen, som präglar ungdomslaget, märktes  under en helgrodd med övernattning på Långön. Det syns också att ungdomarna tar rodden på verkligt allvar när brudpar ska hämtas vid kyrkan. Funderar de kanske på sitt eget eventuella kyrkbröllop nån gång i framtiden?
Varje säsong ror konfirmander på Stiftsgården vid ett flertal tillfällen, även nattrodd. Återkommande är också rodd med estetiska linjen och andra Torsbergsklasser, samt Arbrå och Vallstaelever. Även lärare brukar ha upptaktsträff i våra båtar. I år gällde detta Kulturskolan och Vågbroskolan.

Föreningens egna rodder omfattade fyra utflyktsrodder i juli, samt en långrodd till Torön
3 juli för att lyssna på Sofia Karlsson. I Orhallarodden 29/7 – 1/8 deltog vår förening varje konsertkväll med två båtar samt med artistbåt. Jan-Åke Modig leder vårt eget vikingalag i motionsrodden på söndagkvällarna .

Laxen har försetts med råsegel 3x5 meter i canvastyg och har med stor framgång seglats i sommar. Seglarna har även lärt sig att kryssa. Förhoppningsvis kommer intresserade att få möjlighet att lära sig att segla med Laxen sommaren 2010. Kontaktperson: Sune Hall.

Höstens medlemsträff på Stiftsgården innehöll bland annat bilder från den tjugomila Finlandsrodd som sex av våra medlemmar deltog i. Det bestämdes också om att ha en träff nån gång efter nyår, då Anders Biving lär ut håbandstillverkning.

Något av det som händer 2010:
Inbjudan till en långrodd i Stockholms skärgård 19-23 juli. Anmälan och info snarast till anders.biving@gmail.com

Roddarföreningarna har erbjudit hovet att delta med sex båtar i en paradrodd i Stockholm i samband med kronprinsessan Victorias och Daniels bröllop lördagen 19 juni.

Orhalladagarna planeras till 5,6 och 7 augusti.  

Styrelsen har bestämt att medlemsavgiften för 2010 skall hållas oförändrad med 40 kr för vuxen och 20 kr för ungdom 13-19 år. Vi är tacksamma om ni inbetalar den före årsskiftet.

Ni som vill ha fortlöpande information bör anmäla er till vår maillista. Skicka ett mail till
ulla.kilstrom@bollnas.mail.telia.com.

Ett varmt tack till styrelse, revisorer och valberedning, samt till styrmännen för er insats!
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag alla medlemmar!

Lasse Feldtblad             lasse.feldtblad@gmail.com

Välkommen på årsmötet måndagen 12 april 2010 kl. 19 på Sockenstugan, Arbrå.

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Arbrå Kyrkbåtsroddares verksamhetsberättelse 2008

Det är med stor glädje föreningen kan redovisa att närmare tusen skolungdomar, konfirmander och fotbollsflickor bidrar till att ungdomsrodden i år dominerat vår uthyrningsverksamhet. Styrelsen har också beslutat att i år och fortsättningsvis bjuda skolbarnen i Arbrå och Vallsta på provrodd i samband med friluftsdag.

Under senvintern flyttades på grund av markproblem Varglyan, ett av våra båthus, från Ol’Matsviken i Undersvik till Orbaden, där det timrades upp med hjälp av kommunens bygglag. Det har nu fått en lämplig placering intill vikingahuset. En kyrkbåt bor där vintertid, men under roddarsäsongen ligger denna båt i Ljusnan försedd med kapell. Varglyan invigdes förresten med sång o musik under Lyskvällen, som alltid är sista lördagen i augusti. Till Årets Kyrkbåtsroddare 2008 valdes Anita o Nisse Dahren som förra året tog ett lysande initiativ till just Lyskvällen.

Sune Hall och Nisse Dahrén har ansvarat för Utflyktsrodden under fem onsdagar i juli månad. Full båt vid varje tillfälle.

Vårt ungdomslag har träffats nästan varje vecka under säsongen och fått förtroende att ro brudrodd och delta i Orhallarodden. Anders Lundin tar hand om ungdomarna och även oss andra, förstklassig kolbullebakare som han är….

I Orhallarodden deltog förutom Arbrå även båtar från Florsjön, Delsbo och Forsa. Artisterna roddes under de fyra konsertdagarna till scenen i Laxen, vår hembyggda tiomannabåt.

Sune Hall har samlat några entusiaster, som med presenning testseglat Laxen i sommar.
 I vinter fortsätter arbetet med att införskaffa råsegel och tillverka roder, mast och mastfot. Håll utkik efter denna farkost när ni nästa sommar solar i Orbaden!

Rodd i Finland planeras i slutet av juli nästa sommar. För info inbjudes till möteslokalen ovanpå Engstrands golv onsdagen 26 november kl. 18.30. www.kareliasoutu.fi

Kerstin Hall hälsas välkommen som ny styrman i vår förening!

Ni som vill ha fortlöpande information bör anmäla er till vår maillista. Skicka ett mail till
ulla.kilstrom@bollnas.mail.telia.com.

Ett varmt tack till alla er som gör vår förening till en klart lysande stjärna på hälsingehimlen!!

Lasse Feldtblad

Välkommen på årsmötet måndagen 6 april 2009 kl. 19 på Sockenstugan, Arbrå.

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣


Arbrå Kyrkbåtsroddares verksamhetsberättelse 2007

 

Roddarföreningen spelar en fortsatt aktiv roll genom att ge trevlig sysselsättning åt oss som bor här i bygden och våra gäster. Uthyrningsrodden går fortsatt bra och glädjande är att skolor från både Arbrå och Bollnäs lägger in rodd på sina friluftsdagar.

 

Ingen har väl kunnat undgå att se det uppochnedvända trädet vid 83an! Trädet har stått på Forsön och skänktes av Fortum till vår förening för tio år sedan. Via det EU-projekt som byggt Orhalla kom trädet äntligen på plats. Det ska bli intressant att se vem som kommer att slå sig ner i rothärvan…. Några hyresgäster har redan hört av sig…..

 

Orhallarodden – rodd till konserterna varje kväll -, blev ett populärt inslag i evenemanget för såväl publik som roddare. Tjusigt värre när man på hemvägen tände marschaller i båtarna.

 

Premiärkvällen deltog även båtar från Delsbo, Florsjön och Forssa. Stintan fungerade som artistbåt och via radiolänk kunde både Roger Pontare och Dramatenkören höras från båten.

 

Hundra deltagare genomförde 24-28 juli Götakanalrodden mellan Vänern och Vättern med sex båtar. Arbrås 32 deltagare rodde i Fålen och Florsjöns båt.

 

I Helsingerodden som gick på Florsjön segrade Arbrås damlag och mixlaget kom på andra plats. I Vikingarodden som i år gick mellan Segersta och Skog, 20 km, kom Arbrålaget tvåa.

 

Byfejden vanns av Lönnarna från Orbaden.

 

Roddarsäsongen avslutades med en populär Lyskvällsrodd med mat på Orhall. Tack Anita och Nisse Dahrén som kom med idén och höll i arrangemanget. 

 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

 

Arbrå Kyrkbåtsroddares verksamhetsberättelse 2006

 

Ännu en aktiv säsong kan läggas till handlingarna. Uthyrningsrodden går fortsatt bra. 27 maj deltog vi t.ex. med tre båtar i Järvsö körfestival med 600 körsångare. Och 9 augusti fick 130 16-åriga fotbollsflickor prova på samarbetet vid årorna. Stiftsgården och Orbaden Konferens är våra huvudsakliga uppdragsgivare.

 

Helena Englund och Carina Mårtensson hade beslutat sig för att i år prova på att ro ensamrodd från Järvsö till Vallsta, 27 km. Testet kallat Absolut Amazon startade 25 juli kl 18. Följebåten hade fullt upp att hålla koll på de två båtarna kring midnatt i mörkret och den tilltagande vinden tog sig över Orsjön. Vid ett tillfälle i mörkret övervägde tävlingsledningen att avbryta testet, men Helenas temperamentsfulla språk talade om att något sådant var det inte fråga om. Åtta timmar efter starten i Järvsö anlände två trötta men stolta damer till Vallstabron efter en fantastisk prestation. Kom ihåg att en båt väger ett ton!

 

Bastun som vår förening delar med Vallsta IF, har byggts färdig. För att den ska smälta väl in i omgivningen har den fått samma väggar och tak som vårt båthus. Tjugo personer kan basta samtidigt. Därmed kan vi erbjuda bastu efter rodd både för våra egna medlemmar och de som hyr våra båtar. Förhoppningsvis kommer den också att användas som Bybastu,

 

En rodd, som uppmärksammats även av TV, var det så kallade Scendraget. Den 8 oktober drog Stintans och Fålens starkaste roddare den nybyggda flytande scenen., 12 ton, från Vallstabron till Orbaden. Bollnäs Ungdomsorkester, 30 ungdomar, stod på scenen och underhöll roddarna och publiken som samlats på bron.

 

Från året tävlingar kan nämnas att i Helsingerodden på Florsjön segrade såväl vårt damlag som vårt mixlag. I Vikingarodden vann Florsjön, med Bohuslän på andra och Dalarna på tredje plats. Vårt lag blev fyra. Byfejden vanns i år av släktlaget Dahrénarna. I SM för tiohuggare, Öckerö roddförening stod värd för, höll sig våra duktiga ungdomar väl framme och tog en silvermedalj. Bra gjort!

 

Ett varmt tack till alla som bidragit till att förgylla verksamheten i vår förening!

 

Lasse Feldtblad


Arbrå Kyrkbåtsroddares verksamhetsberättelse 2005

 

Besvikelsen var stor när norska vägverket nekade oss att dra våra båtar på de norska vägarna. Desto gladare blev vi när vår vädjan till norska ministrar gav ett ja. Av hundra svenskar var vi fyrtio från Arbråroddarna som åkte ut på tidernas semester 23-28 juli på Telemarkkanalen.

 

Efter fem dagar och tretton mils rodd var vi alla överens om att detta var bästa långrodden någonsin – lämpligt till vårt tioårsjubileum som förening, som firades 17 juni på Orhall. Stintans och Fålens styråror var dessutom vackert nymålade med bildliga kännemärken av Gertrud Andersson. Tack Gertrud!

 

En direktradioutsändning i Stintan 27 juni fick avblåsas tio minuter före sändningsstart. Ett kraftigt åskväder var på väg över båthuset och i all hast fick vi kasta oss i bilarna och ta oss upp till en stuga i Orbaden. Familjen överraskades med att få ett antal gäster som hals över huvud stormade in i vardagsrummet. Och över allt ståhej hördes rutinerade Hasse Perssons lugna stämma ”får jag be er att vara lite tysta, det är 20 sekunder kvar till sändning”.

 

Den kombinerade Pilgrimsrodd-vandringen, ja det är då alla verkligen kan andas ut, fjärran från mobiler och andra teknikaliteter startade i år i Kårböle och landade i Klaxåsen, strax före Klövsjö. Rodden, cirka tre mil, skedde på sjön Havern. Vi räknar med att nå Trondheim 2008.

 

Absolut Viking, ja nog var det ett passande namn på vår improviserade roddtävling på hambonatten. Att bara komma på en sån idé som att ro ensam i kyrkbåt 25 km från Järvsö till Vallsta……(  som förresten Kire Svensson från Undersvik vann på 4.52)…..Inte nog med det.  Nu vill några damer göra om bravaden nästa sommar!!!

Byfejden leddes som vanligt av Anders Ringård, som utsetts till Årets Kyrkbåtsroddare 2005.

30 roddare deltog i tävlingen. Planer finns att utöka tävlingen till minst sex lag 2006.

Vikingaroddens vandringspris är återbördat till vår bygd efter en stark uppvisning av vårt i år vältränade lag som slog både Florsjön  och Tunhuken från Borlänge.

En kraftfull satsning har i år gjorts på vårt ungdomslag, med Anders Lundin som ledare. Redan i vintras deltog ungdomarna i en kurs i digital foto och bildhantering. Tack Leif Svärd för lärarskapet.  Året fick en magnifik avslutning i kapprodden i Göteborgs skärgård:

SVENSKA MÄSTARE I TIOHUGGARRODD!

Vilka härliga ungdomar vi har här i Vallsta och vilken kämpaglöd de visade!

Ett Stort Grattis!! Dessutom kom vårt damlag på en mycket hedrande fjärdeplats.

 

Ett varmt tack till alla som bidrar till att förgylla verksamheten i vår förening!

 

Lasse Feldtblad

 


Inför 2006

Till sommaren hoppas vi att tillsammans med Vallsta IF kunna erbjuda bastubad nere vid  båthuset. Bastun kan bli en av vår bygds fina mötesplatser.

Ett ungdomsläger är planerat till dagarna före Vikingarodden.

Preliminärt Byfejden lördag 5 augusti och Vikingarodden lördag 19 augusti.

Medlemsavgifter 2006: Ungdomar 13-19 år: 20 kr      Vuxna 20 år: 40 kr