Så här började det ...

hist1

För färden till kyrkan användes förr ofta kyrkbåtar. Dessa stora roddbåtar, s.k. långbåtar, kunde frakta byns hela befolkning men även djur och hö och mycket annat. I Hälsingland, med mycket sjöar, samt älven Ljusnan, byggdes kyrkorna nära vattnet, som erbjöd den enklaste vägen till kyrkan.

Järvsö kyrka med kyrkbåtsåror resta vid ingången. Järvsö kyrka med kyrkbåtsåror resta vid ingången.
Båtarnas "storhetstid" var särskilt ca 1550-1850, då allmän kyrkoplikt rådde i landet. Kyrkbåtarna ersattes av andra samfärdsmedel omkring 1900. Arbrås sista båt Suggan skänktes 1902 till Nordiska museet men har nu återbördats till hembygden.