Dåtidens transport till kyrkan

För färden till kyrkan användes förr ofta kyrkbåtar. Dessa stora roddbåtar, s.k. långbåtar, kunde frakta byns hela befolkning men även djur och hö och mycket annat. I Hälsingland, med mycket sjöar och älven Ljusnan, blev det den enklaste vägen till kyrkan eftersom kyrkorna byggdes nära vattnet.

Båtarnas "storhetstid" var särskilt ca 1550-1850, då allmän kyrkoplikt rådde i landet. Kyrkbåtarna ersattes med andra kommunikationer omkring 1900. Med syfte att skapa gemenskap i och mellan byarna genom rodden, bildades 1994 Arbrå kyrkbåtsroddare.

Varje långbåt har plats för 14 roddare och en styrman samt cirka 6 passagerare. Två av roddarna är s.k. taktroddare som anger tempot. Styrmannen styr med styråran, ger kommandon till roddarna och ser till att rodden fortlöper väl.

1
Senast uppdaterad 2023-03-29 av Jenny Lundh.