Dåtidens transport till kyrkan

För färden till kyrkan användes förr ofta kyrkbåtar. Dessa stora roddbåtar, s.k. långbåtar, kunde frakta byns hela befolkning men även djur och hö och mycket annat. I Hälsingland, med mycket sjöar och älven Ljusnan, blev det den enklaste vägen till kyrkan eftersom kyrkorna byggdes nära vattnet.

Båtarnas "storhetstid" var särskilt ca 1550-1850, då allmän kyrkoplikt rådde i landet. Kyrkbåtarna ersattes med andra kommunikationer omkring 1900. Med syfte att skapa gemenskap i och mellan byarna genom rodden, bildades 1994 Arbrå kyrkbåtsroddare.

Varje långbåt har plats för 14 roddare och en styrman samt cirka 6 passagerare. Två av roddarna är s.k. taktroddare som anger tempot. Styrmannen styr med styråran, ger kommandon till roddarna och ser till att rodden fortlöper väl.

Bilden visar åror uppställda mot Järvsö Kyrka.

1
Senast uppdaterad 2023-03-26 av Jenny Lundh.