Våra båtar

Vi kallar vår båttyp "helsing", en standard byggd efter vikingarnas långbåtar. Benämningen "kyrkbåt" kommer ifrån när befolkningen hade kyrkoplikt och använde båtarna som transport till kyrkan på söndagarna. 

Arbrå socken har en stark kyrkbåtstradition och Ljusnan förenar socknens fjorton byar. Vi känner till namnet på 18 kyrkbåtar. De äldsta heter Suggan och Bredden och sjösattes i Vallsta 1797.

Arbrå kyrkbåtsförenings sex båtar kan ta emot upp till 100 personer, med minst sex personer per båt.

Hjärtans Fröjd - Bröllopsbåten

Dop och sjösättning av båten skedde 21 juli 2018. Av 45 inkomna namnförslag valdes Hjärtans fröjd.

Båten är femton meter och framförs av åtta roddare och en styrman. Plats finns för brudpar med tio personer i brudföljet samt två spelmän. Kuttersmycket i fören, en stinta, är tillverkad av Ingemar Dahren.

Bröllopsbåten får användas vid rodd till eller från vigsel, samt även av de som varit gifta eller sammanboende i minst 25 år och vill fira detta. Den kan även användas i vissa ceremoniella sammanhang.

1

Suggan

Hälsinglands äldsta bevarade kyrkbåt, Suggan, byggdes på Sollerön och fraktades med häst och släde till Vallsta 1797. Änga by använde båten i hundra år och 1902 skänkte man båten till Nordiska museet. Den låg i många år på museets lager i Tyresö. 

Båten togs sedan till Julita i Södermanland och därefter flyttades till ett båthus i Änga, och förvaltades av Arbrå hembygdsförening, 2019 överläts och flyttades båt och båthus till Vallsta bron. Arbrå kyrkbåtsroddare är numera förvaltare.


1

Stintan

År 1995 sjösattes Stintan, 15 meter lång båt med vardera plats för 14 roddare och en styrman. Rymmer 10-22 personer.

Fålen

År 1995 sjösattes Fålen, 15 meter lång båt med vardera plats för 14 roddare och en styrman. Rymmer 10-22 personer.

Vargen

Kyrkbåten köptes från Järvsö roddare år 2002. Rymmer 10-22 personer.

Embla

Köptes 2021 båten av Friggesunds förening. Plats för 10-22 personer.

Laxen

1999 sjösatte vi Laxen, byggd av medlemmar i föreningen, en båt med plats för 10 roddare och en styrman.

Senast uppdaterad 2023-04-01 av Jenny Lundh.